Publicaciones

Artículos Publicados en 2018

Documento sin título (a 18 de febrero de 2019)

 

Número total de artículos publicados en una revista específica ordenado por su factor de impacto, FI (Journal Citation Reports 2016).

No IF
2
IF<2
0
IF 2-5.9
24
IF 6-9.9
10
IF 10-20
2
IF>20
1
TOTAL
39
TOTAL Q1
30 (77%)
FI Medio
5,903
 
Revista
Artículos
Factor de Impacto
Cuartil*
Decil*
J. Am. Chem. Soc.
1
14,357
Q1
D1
Nano Lett.
1
12,080
Q1
D1
Phys. Rev. Lett.
2
8,839
Q1
D1
Biomaterials
1
8,806
Q1
D1
ACS Appl. Mater. Interfaces
1
8,097
Q1
D1
Acs. Appl. Mater. Inter.
2
8,097
Q1
Carbon
1
7,082
Q1
D1
2D Mater.
2
7,042
Q1
D1
Acta Biomater.
1
6,383
Q1
D1
Chem-Eur. J.
1
5,160
Q1
Electrochim. Acta
2
5,116
Q1
Sol. Energ. Mat. Sol. C
1
5,018
Q1
Renew. Energ.
1
4,900
Q1
J. Phys. Chem. C
1
4,484
Q1
Appl. Surf. Sci.
2
4,439
Q1
APL Mater.
1
4,127
Q1
Phys. Rev. B
3
3,813
J. Alloy. Compd.
1
3,779
Q1
Eur. Polym. J.
1
3,741
Q1
Opt. Lett.
1
3,589
Q1
Nanotechnology
2
3,404
Q1
Tribol. Int.
1
3,246
Q1
J. Magn. Magn. Mater.
3
3,046
Mat. Sci. Semicon. Proc.
1
2,593
J. Phys. D Appl. Phys.
1
2,373
Q1
Phys. Rev. E
1
2,284
Q1
Phys. Rev. Mater.
1
--
Ultramicroscopy
1
--
Q1
D1
*Ranking de la revista dentro de su(s) área(s) de investigación basado en el factor de impacto. Primer cuartil (Q1-25%) / Primer decil (D1-10%)

 

       

ICMM-2019 - Sor Juana Inés de la Cruz, 3, Cantoblanco, 28049 Madrid, España. Tel: +34 91 334 9000. info@icmm.csic.es