Publicaciones

Artículos Publicados en 2018

Documento sin título (a 01 de octubre de 2019)

 

Número total de artículos publicados en una revista específica ordenado por su factor de impacto, FI (Journal Citation Reports 2016).

No IF
17
IF<2
15
IF 2-5.9
174
IF 6-9.9
48
IF 10-20
16
IF>20
9
TOTAL
279
TOTAL Q1
148 (53%)
FI Medio
5,653
 
Revista
Artículos
Factor de Impacto
Cuartil*
Decil*
Nat. Mater.
1
39,235
Q1
D1
Mater. Today
1
24,537
Q1
D1
Adv. Mater.
3
21,950
Q1
D1
J. Am. Chem. Soc.
3
14,357
Q1
D1
Acs. Nano.
1
13,709
Q1
D1
Adv. Funct. Mater.
2
13,325
Q1
D1
Nat. Commun.
1
12,353
Q1
D1
Nano Lett.
5
12,080
Q1
D1
Sci. Adv.
2
11,511
Chem. Mater.
4
9,890
Q1
D1
Small
2
9,598
Q1
Phys. Rev. Lett.
5
8,839
Q1
D1
Biomaterials
1
8,806
Q1
D1
J. Phys. Chem. Lett.
1
8,709
Q1
D1
Green. Chem.
1
8,586
Q1
ACS Appl. Mater. Interfaces
2
8,097
Q1
D1
Acs. Appl. Mater. Inter.
4
8,097
Q1
Nano Res.
2
7,994
Q1
D1
Adv. Opt. Mater.
1
7,430
Q1
D1
Nanoscale
4
7,233
Q1
D1
Carbon
3
7,082
Q1
D1
2D Mater.
5
7,042
Q1
D1
Nanomed.-Nanotechnol. Biol. Med.
1
6,500
Q1
D1
Acta Biomater.
1
6,383
Q1
D1
J. Mater. Chem. C
2
5,976
Q1
Catal. Sci. Technol.
1
5,726
Q1
Astron. Astrophys.
2
5,565
Q1
J. CO2 Util.
1
5,503
Q1
J. Chem. Theory. Comput.
1
5,399
Q1
D1
Chem-Eur. J.
4
5,160
Q1
Electrochim. Acta
2
5,116
Q1
Sol. Energ. Mat. Sol. C
1
5,018
Q1
Renew. Energ.
1
4,900
Q1
Phys. Rev. Appl.
1
4,782
Q1
Inorg. Chem.
2
4,700
Q1
J. Mol. Liq.
2
4,513
J. Phys. Chem. C
9
4,484
Q1
Appl. Surf. Sci.
2
4,439
Q1
Int. J. Hydrogen. Energ.
1
4,229
Scripta Mater.
1
4,163
Q1
D1
APL Mater.
1
4,127
Q1
Sci. Rep.
8
4,122
Q1
D1
Dalton T.
2
4,099
Q1
Colloid. Surface. B
1
3,997
Q1
Cryst. Growth Des.
2
3,972
Q1
Phys. Chem. Chem. Phys.
2
3,906
Q1
Phys. Rev. B
16
3,813
J. Eur. Ceram. Soc.
5
3,794
Q1
D1
Langmuir
1
3,789
Q1
J. Alloy. Compd.
6
3,779
Q1
Eur. Polym. J.
1
3,741
Q1
Appl. Clay. Sci.
3
3,641
Q1
Opt. Lett.
1
3,589
Q1
New. J. Phys.
2
3,579
Q1
Nanomaterials
4
3,504
Q1
Appl. Phys. Lett.
1
3,495
Q1
Nanotechnology
2
3,404
Q1
Anal. Bioanal. Chem.
2
3,307
Crystengcomm
1
3,304
Q1
D1
Tribol. Int.
1
3,246
Q1
J. Biomed. Mater. Res. A
1
3,231
Q1
Energy Technol-Ger
1
3,175
Ceram. Int.
3
3,057
Q1
J. Magn. Magn. Mater.
7
3,046
Beilstein J. Nanotechnol.
3
2,968
Q1
J. Am. Ceram. Soc.
1
2,956
Q1
D1
RSC Adv.
1
2,936
Q1
Phys. Rev. A
1
2,909
Q1
J. Chem. Phys.
2
2,843
Q1
Mat. Sci. Semicon. Proc.
1
2,593
J. Non-Cryst. Solids
2
2,488
Q1
Materials
5
2,467
Physica E
1
2,399
J. Phys. D Appl. Phys.
2
2,373
Q1
Coatings
1
2,350
Phys. Rev. E
2
2,284
Q1
Mater. Chem. Phys.
1
2,210
J. Phys. Chem. Solids.
1
2,207
J. Solid State Chem.
2
2,179
J. Appl. Phys.
2
2,176
Eur. Biophys. J. Biophys. Lett.
2
1,935
J. Sol-Gel. Sci. Techn.
1
1,745
Q1
Phys. Status Solidi B
2
1,729
AIP Adv.
2
1,653
Recent Pat. Nanotechnology
1
1,475
Eur. Phys. J. D
1
1,393
Phys. Rev. Mater.
2
--
Acs Omega
2
--
Ultramicroscopy
1
--
Q1
D1
*Ranking de la revista dentro de su(s) área(s) de investigación basado en el factor de impacto. Primer cuartil (Q1-25%) / Primer decil (D1-10%)

 

   

ICMM-2020 - Sor Juana Inés de la Cruz, 3, Cantoblanco, 28049 Madrid, España. Tel: +34 91 334 9000. info@icmm.csic.es