Publicaciones

Artículos Publicados en 2017

Documento sin título (a 27 de junio de 2017)

 

Número total de artículos publicados en una revista específica ordenado por su factor de impacto, FI (Journal Citation Reports 2015).

No IF
2
IF<2
15
IF 2-5.9
94
IF 6-9.9
27
IF 10-20
10
IF>20
3
TOTAL
151
TOTAL Q1
116 (77%)
FI Medio
5,632
 
Revista
Artículos
Factor de Impacto
Cuartil*
Decil*
Chem. Rev.
1
47,928
Q1
D1
Nat. Nanotechnol.
2
38,986
Q1
D1
J. Am. Chem. Soc.
1
13,858
Q1
D1
Surf. Sci. Rep.
1
13,333
Q1
D1
Coordin. Chem. Rev.
1
13,324
Q1
D1
Nano Lett.
4
12,712
Q1
D1
Nat. Commun.
2
12,124
Q1
D1
Angew. Chem. Int. Edit.
1
11,994
Q1
D1
P. Natl. Acad. Sci. Usa.
1
9,661
Q1
D1
Chem. Mater.
1
9,466
Q1
D1
Appl. Catal. B-Environ.
2
9,446
Q1
D1
J. Phys. Chem. Lett.
1
9,353
Q1
D1
J. Mater. Chem. A
1
8,867
Q1
D1
Phys. Rev. Lett.
5
8,642
Q1
D1
Acs. Appl. Mater. Inter.
1
7,504
Q1
ACS Appl. Mater. Interfaces
1
7,504
Q1
Nanoscale
3
7,367
Q1
D1
Nano Res.
1
7,354
Q1
D1
2D Mater.
4
6,937
Q1
D1
Adv. Opt. Mater.
1
6,875
Q1
D1
Carbon
2
6,337
Q1
D1
Environ. Sci. Technol.
2
6,198
Q1
D1
J. Membrane. Sci.
1
6,035
Q1
D1
J. Clean. Prod.
1
5,715
Q1
Astrophys. J.
3
5,533
Q1
Astrophys. J. Lett.
1
5,522
Q1
Acta Mater.
2
5,301
Q1
D1
Astron. Astrophys.
13
5,014
Q1
Inorg. Chem.
1
4,857
Q1
Carbohyd. Polym.
2
4,811
Q1
D1
Catal. Today.
1
4,636
J. Mater. Chem. B
1
4,543
Q1
J. Phys. Chem. C
3
4,536
Q1
Mater. Design.
1
4,364
Q1
Sci. Rep.
3
4,259
Q1
D1
Phys. Chem. Chem. Phys.
1
4,123
Q1
Dalton T.
1
4,029
Q1
Phys. Rev. B
14
3,836
Q1
New. J. Phys.
1
3,786
Q1
Micropor. Mesopor. Mat.
1
3,615
Q1
J. Mater. Sci.
1
3,599
Q1
Crystengcomm
2
3,474
Q1
D1
Nanotechnology
3
3,440
Q1
D1
Appl. Phys. Lett.
3
3,411
Q1
J. Eur. Ceram. Soc.
1
3,411
Q1
D1
Appl. Surf. Sci.
1
3,387
Q1
Polymers
1
3,364
IEEE Photonic. Tech. L.
1
3,275
J. Chem. Technol. Biot.
1
3,135
J. Alloy. Compd.
6
3,133
Q1
D1
Icarus
1
3,131
RSC Adv.
1
3,108
Q1
Philos. Trans. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci.
1
2,970
J. Chem. Phys.
2
2,965
Q1
Tribol. Int.
1
2,903
Q1
Nanoscale Res. Lett.
1
2,833
PLoS One
1
2,806
Q1
Energy Technol-Ger
1
2,789
Appl. Phys. Express.
1
2,667
Q1
Adv. Powder. Technol.
1
2,659
Materials
3
2,654
J. Phys-Condens. Mat.
1
2,649
J. Magn. Magn. Mater.
1
2,630
J. Phys. D Appl. Phys.
1
2,588
Q1
Diam. Relat. Mater.
1
2,561
J. Appl. Crystallogr.
1
2,495
Q1
D1
Solid State Ionics
1
2,354
J. Organomet. Chem.
1
2,184
Coatings
1
2,175
J. Appl. Phys.
1
2,068
Ionics
1
2,062
Cr. Chim.
1
1,879
Eur. Phys. J PLUS
1
1,753
J. Optics-UK
1
1,741
J. Sol-Gel. Sci. Techn.
1
1,575
Q1
Crystals
1
1,566
Vacuum
1
1,530
Appl. Phys. A-Mater.
1
1,455
Physica B
1
1,386
Int. J. Prosthodont.
1
1,386
J. Brazil. Chem. Soc.
1
1,198
Recent Pat. Nanotechnology
1
0,912
B Mater. Sci.
1
0,899
Prot. Met. Phys. Chem. Surf
1
0,707
Acta Phys. Pol. A
1
0,469
J. Ceram. Process. Res.
1
0,320
Eur. J. Inorg. Chem.
1
--
Q1
*Ranking de la revista dentro de su(s) área(s) de investigación basado en el factor de impacto. Primer cuartil (Q1-25%) / Primer decil (D1-10%)

 

       

ICMM-2017 - Sor Juana Inés de la Cruz, 3, Cantoblanco, 28049 Madrid, España. Tel: +34 91 334 9000. Fax: +34 91 372 0623. info@icmm.csic.es