Publicaciones

Artículos Publicados en 2018

Documento sin título (a 07 de noviembre de 2018)

 

Número total de artículos publicados en una revista específica ordenado por su factor de impacto, FI (Journal Citation Reports 2016).

No IF
13
IF<2
11
IF 2-5.9
190
IF 6-9.9
46
IF 10-20
27
IF>20
8
TOTAL
295
TOTAL Q1
198 (67%)
FI Medio
6,260
 
Revista
Artículos
Factor de Impacto
Cuartil*
Decil*
Science
1
41,058
Q1
D1
Chem. Soc. Rev.
3
40,182
Q1
D1
Nat. Nanotechnol.
1
37,490
Q1
D1
Rev. Mod. Phys.
1
36,367
Q1
D1
Nat. Photonics
1
32,521
Q1
D1
Prog. Polym. Sci.
1
24,558
Q1
D1
J. Am. Chem. Soc.
3
14,357
Q1
D1
Acs. Nano.
2
13,709
Q1
D1
Adv. Funct. Mater.
12
13,325
Q1
D1
Nano Energy
1
13,120
Q1
D1
Nat. Commun.
2
12,353
Q1
D1
Angew. Chem. Int. Edit.
2
12,102
Q1
D1
Nano Lett.
3
12,080
Q1
D1
Appl. Catal. B-Environ.
1
11,698
Q1
D1
Sci. Adv.
1
10,194
J. Mater. Chem. A
9
9,931
Q1
D1
Phys. Rev. Lett.
4
8,839
Q1
D1
J. Phys. Chem. Lett.
1
8,709
Q1
D1
Acs. Appl. Mater. Inter.
1
8,097
Q1
Nano Res.
1
7,994
Q1
D1
Adv. Opt. Mater.
2
7,430
Q1
D1
Nanoscale
12
7,233
Q1
D1
Carbon
7
7,082
Q1
D1
2D Mater.
4
7,042
Q1
D1
ACS Photonics
1
6,880
Q1
Environ. Sci. Technol.
1
6,653
Q1
D1
Astrophys. J. Lett.
1
6,634
Q1
Chem. Commun.
1
6,290
Q1
J. Mater. Chem. C
2
5,976
Q1
Microchim. Acta
1
5,705
Q1
Sensor. Actuat. B-Chem.
1
5,667
Q1
D1
Astron. Astrophys.
13
5,565
Q1
Astrophys. J.
2
5,551
Q1
J. High. Energy. Phys.
1
5,541
Q1
J. CO2 Util.
1
5,503
Q1
Mon. Not. R. Astron. Soc.
2
5,194
Q1
Chem-Eur. J.
2
5,160
Q1
Carbohyd. Polym.
1
5,158
Q1
D1
Electrochim. Acta
3
5,116
Q1
Sol. Energ. Mat. Sol. C
1
5,018
Q1
Polym. Chem.
1
4,927
Q1
D1
Inorg. Chem.
3
4,700
Q1
J. Phys. Chem. C
5
4,484
Q1
Appl. Surf. Sci.
4
4,439
Q1
Phys. Rev. D
4
4,394
Q1
Int. J. Hydrogen. Energ.
1
4,229
Scripta Mater.
1
4,163
Q1
D1
Sci. Rep.
5
4,122
Q1
D1
Dalton T.
4
4,099
Q1
Colloid. Surface. B
1
3,997
Q1
Cryst. Growth Des.
1
3,972
Q1
Phys. Chem. Chem. Phys.
5
3,906
Q1
Phys. Rev. B
33
3,813
J. Eur. Ceram. Soc.
4
3,794
Q1
D1
Langmuir
1
3,789
Q1
J. Alloy. Compd.
7
3,779
Q1
Riv. Nuovo. Cimento.
1
3,739
Micropor. Mesopor. Mat.
1
3,649
Q1
Appl. Clay. Sci.
4
3,641
Q1
Nanomaterials
2
3,504
Q1
Biophys. J.
1
3,495
Q1
Appl. Phys. Lett.
8
3,495
Q1
J. Appl. Crystallogr.
1
3,422
Q1
D1
Nanotechnology
3
3,404
Q1
Opt. Express
1
3,356
Q1
J. Phys. Chem. B
3
3,146
Ceram. Int.
1
3,057
Q1
J. Magn. Magn. Mater.
4
3,046
Beilstein J. Nanotechnol.
2
2,968
Q1
RSC Adv.
3
2,936
Q1
Polymers
1
2,935
Q1
Contrast Media Mol. I.
1
2,934
Q1
Phys. Rev. A
5
2,909
Q1
Mater. Res. Bull.
1
2,873
J. Chem. Phys.
4
2,843
Q1
J. Phys-Condens. Mat.
5
2,617
J. Solid State Electr.
1
2,509
J. Non-Cryst. Solids
1
2,488
Q1
J. Phys. D Appl. Phys.
1
2,373
Q1
Coatings
1
2,350
Phys. Rev. E
1
2,284
Q1
Eur. Phys. J PLUS
2
2,240
J. Appl. Phys.
4
2,176
Vacuum
2
2,067
Struct. Chem.
1
2,019
Solid State Sci.
1
1,861
Phys. Status Solidi A
2
1,795
Appl. Sci.-Basel
1
1,689
Recent Pat. Nanotechnology
2
1,475
J. Nanosci. Nanotechnol.
1
1,354
Adv. Appl. Ceram.
1
1,092
Z. Naturforsch. B
1
0,757
Chem Sci
1
--
Q1
Phys. Rev. Mater.
1
--
Npj 2D Mater Appl
1
--
Nat. Chem.
1
--
Q1
D1
Mater. Chem. Phys.
1
--
Acs Omega
2
--
*Ranking de la revista dentro de su(s) área(s) de investigación basado en el factor de impacto. Primer cuartil (Q1-25%) / Primer decil (D1-10%)

 

       

ICMM-2018 - Sor Juana Inés de la Cruz, 3, Cantoblanco, 28049 Madrid, España. Tel: +34 91 334 9000. info@icmm.csic.es