Publicaciones

Artículos Publicados en 2017

Documento sin título (a 23 de marzo de 2017)

 

Número total de artículos publicados en una revista específica ordenado por su factor de impacto, FI (Journal Citation Reports 2015).

No IF
0
IF<2
1
IF 2-5.9
28
IF 6-9.9
7
IF 10-20
3
IF>20
0
TOTAL
39
TOTAL Q1
33 (85%)
FI Medio
5,343
 
Revista
Artículos
Factor de Impacto
Cuartil*
Decil*
Nano Lett.
2
13,779
Q1
D1
Coordin. Chem. Rev.
1
12,994
Q1
D1
2D Mater.
2
9,611
Q1
D1
P. Natl. Acad. Sci. Usa.
1
9,423
Q1
D1
Appl. Catal. B-Environ.
1
8,328
Q1
D1
Phys. Rev. Lett.
1
7,645
Q1
D1
ACS Appl. Mater. Interfaces
1
7,145
Q1
Acs. Appl. Mater. Inter.
1
7,145
Q1
Environ. Sci. Technol.
1
5,393
Q1
D1
Sci. Rep.
2
5,228
Q1
D1
Adv. Opt. Mater.
1
5,188
Q1
D1
Astron. Astrophys.
4
5,185
Q1
J. Clean. Prod.
1
4,959
Q1
Catal. Today.
1
4,312
Carbohyd. Polym.
1
4,219
Q1
D1
Mater. Design.
1
3,997
Q1
Crystengcomm
1
3,849
Q1
D1
Phys. Rev. B
3
3,718
Q1
Micropor. Mesopor. Mat.
1
3,349
Q1
Appl. Surf. Sci.
1
3,150
Q1
Appl. Phys. Lett.
1
3,142
Q1
J. Alloy. Compd.
3
3,014
Q1
D1
J. Phys. D Appl. Phys.
1
2,772
Q1
J. Chem. Technol. Biot.
1
2,738
Solid State Ionics
1
2,380
Tribol. Int.
1
2,259
Q1
J. Phys-Condens. Mat.
1
2,209
J. Appl. Phys.
1
2,101
Eur. Phys. J PLUS
1
1,521
*Ranking de la revista dentro de su(s) área(s) de investigación basado en el factor de impacto. Primer cuartil (Q1-25%) / Primer decil (D1-10%)

 

       

ICMM-2017 - Sor Juana Inés de la Cruz, 3, Cantoblanco, 28049 Madrid, España. Tel: +34 91 334 9000. Fax: +34 91 372 0623. info@icmm.csic.es