Publicaciones

Artículos Publicados en 2018

Documento sin título (a 19 de Julio de 2018)

 

Número total de artículos publicados en una revista específica ordenado por su factor de impacto, FI (Journal Citation Reports 2016).

No IF
10
IF<2
12
IF 2-5.9
116
IF 6-9.9
34
IF 10-20
20
IF>20
9
TOTAL
201
TOTAL Q1
144 (72%)
FI Medio
6,719
 
Revista
Artículos
Factor de Impacto
Cuartil*
Decil*
Nat. Nanotechnol.
1
38,986
Q1
D1
Chem. Soc. Rev.
3
38,618
Q1
D1
Science
1
37,205
Q1
D1
Rev. Mod. Phys.
1
36,917
Q1
D1
Nat. Photonics
1
35,595
Q1
D1
Nat. Chem.
1
25,870
Q1
D1
Prog. Polym. Sci.
1
25,766
Q1
D1
Acs. Nano.
2
13,942
Q1
D1
J. Am. Chem. Soc.
2
13,858
Q1
D1
Nano Lett.
2
12,712
Q1
D1
Nat. Commun.
2
12,124
Q1
D1
Adv. Funct. Mater.
11
12,124
Q1
D1
Angew. Chem. Int. Edit.
1
11,994
Q1
D1
Appl. Catal. B-Environ.
1
9,446
Q1
D1
J. Phys. Chem. Lett.
1
9,353
Q1
D1
J. Mater. Chem. A
8
8,867
Q1
D1
Phys. Rev. Lett.
3
8,642
Q1
D1
Acs. Appl. Mater. Inter.
1
7,504
Q1
Nanoscale
8
7,367
Q1
D1
Nano Res.
1
7,354
Q1
D1
2D Mater.
4
6,937
Q1
D1
Carbon
5
6,337
Q1
D1
Chem. Commun.
1
6,319
Q1
J. High. Energy. Phys.
1
6,063
Q1
Astrophys. J.
2
5,533
Q1
Astrophys. J. Lett.
1
5,522
Q1
Chem-Eur. J.
2
5,317
Q1
J. Mater. Chem. C
2
5,256
Q1
Astron. Astrophys.
10
5,014
Q1
Mon. Not. R. Astron. Soc.
2
4,961
Q1
Inorg. Chem.
2
4,857
Q1
Carbohyd. Polym.
1
4,811
Q1
D1
Electrochim. Acta
2
4,798
Q1
Sol. Energ. Mat. Sol. C
1
4,784
Q1
Microchim. Acta
1
4,580
Q1
Phys. Rev. D
2
4,568
Q1
J. Phys. Chem. C
2
4,536
Q1
Sci. Rep.
2
4,259
Q1
D1
Phys. Chem. Chem. Phys.
3
4,123
Q1
Dalton T.
3
4,029
Q1
Colloid. Surface. B
1
3,887
Q1
Phys. Rev. B
19
3,836
Langmuir
1
3,833
Q1
Biophys. J.
1
3,656
Q1
Micropor. Mesopor. Mat.
1
3,615
Q1
Nanomaterials
1
3,553
Q1
Nanotechnology
2
3,440
Q1
J. Eur. Ceram. Soc.
3
3,411
Q1
D1
Appl. Phys. Lett.
4
3,411
Q1
Appl. Surf. Sci.
3
3,387
Q1
Contrast Media Mol. I.
1
3,307
Q1
Opt. Express
1
3,307
Q1
J. Phys. Chem. B
3
3,177
J. Alloy. Compd.
6
3,133
Q1
Beilstein J. Nanotechnol.
1
3,127
Q1
RSC Adv.
2
3,108
Q1
Appl. Clay. Sci.
4
3,101
Q1
Ceram. Int.
1
2,986
Q1
J. Chem. Phys.
2
2,965
Q1
Phys. Rev. A
3
2,925
Q1
J. Phys-Condens. Mat.
4
2,649
J. Magn. Magn. Mater.
2
2,630
J. Phys. D Appl. Phys.
1
2,588
Q1
J. Appl. Crystallogr.
1
2,495
Q1
D1
Mater. Res. Bull.
1
2,446
J. Solid State Electr.
1
2,316
J. Non-Cryst. Solids
1
2,124
Q1
J. Appl. Phys.
3
2,068
Solid State Sci.
1
1,811
Eur. Phys. J PLUS
1
1,753
Appl. Sci.-Basel
1
1,679
Struct. Chem.
1
1,582
Vacuum
2
1,530
J. Nanosci. Nanotechnol.
1
1,483
Adv. Appl. Ceram.
1
1,325
Recent Pat. Nanotechnology
2
0,912
Z. Naturforsch. B
1
0,631
Chem Sci
1
--
Q1
Acs Omega
1
--
Cryst. Growth Des.
1
--
Q1
Phys. Rev. Mater.
1
--
*Ranking de la revista dentro de su(s) área(s) de investigación basado en el factor de impacto. Primer cuartil (Q1-25%) / Primer decil (D1-10%)

 

       

ICMM-2018 - Sor Juana Inés de la Cruz, 3, Cantoblanco, 28049 Madrid, España. Tel: +34 91 334 9000. info@icmm.csic.es