Publicaciones

Artículos Publicados en 2017

Documento sin título (a 14 de diciembre de 2017)

 

Número total de artículos publicados en una revista específica ordenado por su factor de impacto, FI (Journal Citation Reports 2016).

No IF
21
IF<2
51
IF 2-5.9
194
IF 6-9.9
32
IF 10-20
17
IF>20
7
TOTAL
322
TOTAL Q1
220 (68%)
FI Medio
4,730
 
Revista
Artículos
Factor de Impacto
Cuartil*
Decil*
Chem. Rev.
1
41,298
Q1
D1
Nat. Nanotechnol.
2
31,170
Q1
D1
Nat. Photonics
1
27,254
Q1
D1
Prot. Met. Phys. Chem. Surf
1
26,383
Chem. Soc. Rev.
1
24,892
Q1
D1
Nat. Chem.
1
21,757
Q1
D1
Surf. Sci. Rep.
1
15,333
Q1
D1
Adv. Mater.
1
14,829
Q1
D1
Angew. Chem. Int. Edit.
1
13,734
Q1
D1
Nano Lett.
5
13,025
Q1
D1
Acs. Nano.
1
12,062
Q1
D1
Energy Technol-Ger
1
11,653
Coordin. Chem. Rev.
1
11,016
Q1
D1
J. Am. Chem. Soc.
4
10,677
Q1
D1
Nat. Commun.
2
10,015
Q1
D1
Adv. Funct. Mater.
1
9,765
Q1
D1
P. Natl. Acad. Sci. Usa.
1
9,737
Q1
D1
Chem. Mater.
1
8,238
Q1
D1
Phys. Rev. Lett.
10
7,943
Q1
D1
Small
1
7,823
Q1
Biomaterials
1
7,604
Q1
D1
ChemElectroChen
1
7,475
Q1
Green. Chem.
1
6,828
Q1
J. Phys. Chem. Lett.
1
6,585
Q1
D1
Chem. Commun.
1
6,378
Q1
Nanoscale
7
6,233
Q1
D1
J. Mater. Chem. B
1
6,101
Q1
J. Mater. Chem. A
1
6,101
Q1
D1
J. Mater. Chem. C
3
6,101
Q1
Carbon
5
5,868
Q1
D1
Appl. Catal. B-Environ.
2
5,825
Q1
D1
Light-Sci. Appl.
1
5,697
Q1
D1
Astrophys. J. Lett.
2
5,602
Q1
Mon. Not. R. Astron. Soc.
3
5,521
Q1
Nano Res.
1
5,260
Q1
D1
Environ. Sci. Technol.
2
5,257
Q1
D1
Accounts Chem. Res.
1
5,093
Q1
D1
Astron. Astrophys.
24
5,084
Q1
Nanomaterials
1
5,024
Q1
Acs. Appl. Mater. Inter.
1
5,008
Q1
J. Phys. Chem. C
6
4,814
Q1
J. Power Sources
1
4,675
Q1
Inorg. Chem.
3
4,593
Q1
APL Mater.
1
4,580
Diam. Relat. Mater.
1
4,349
Nanoscale Res. Lett.
1
4,327
Langmuir
1
4,187
Q1
J. Membrane. Sci.
2
4,093
Q1
D1
New. J. Phys.
2
4,063
Q1
Adv. Mater. Sci. Eng.
1
4,003
Acta Mater.
2
3,941
Q1
D1
J. Hazard. Mater.
1
3,925
Q1
Crystengcomm
2
3,879
Q1
D1
Nanotechnology
5
3,842
Q1
D1
Opt. Mater. Express
1
3,836
Q1
Phys. Chem. Chem. Phys.
5
3,829
Q1
Dalton T.
1
3,806
Q1
Appl. Phys. Lett.
5
3,794
Q1
Phys. Rev. B
29
3,767
PLoS One
1
3,730
Q1
Adv. Opt. Mater.
1
3,648
Q1
D1
Int. J. Hydrogen. Energ.
1
3,548
Opt. Express
1
3,546
Q1
Carbohyd. Polym.
2
3,479
Q1
D1
Astrophys. J.
6
3,476
Q1
Int. J. Prosthodont.
1
3,458
J. Clean. Prod.
3
3,398
Q1
Polymers
1
3,379
Q1
Micropor. Mesopor. Mat.
1
3,365
Q1
J. Appl. Crystallogr.
1
3,343
Q1
D1
J. Chem. Phys.
2
3,164
Q1
Icarus
1
3,161
Eur. J. Inorg. Chem.
2
3,120
Renew. Energ.
1
2,989
Q1
Catal. Today.
1
2,980
Mater. Design.
1
2,913
Q1
Phys. Rev. Appl.
1
2,891
Q1
Appl. Phys. Express.
1
2,731
Q1
J. Electrochem. Soc.
1
2,588
Q1
D1
RSC Adv.
3
2,562
Q1
Eur. Polym. J.
1
2,562
Q1
J. Phys. D Appl. Phys.
2
2,528
Q1
J. Chem. Technol. Biot.
1
2,504
IEEE Trans. Magn.
4
2,395
J. Alloy. Compd.
13
2,390
Q1
Beilstein J. Nanotechnol.
2
2,374
Q1
J. Eur. Ceram. Soc.
3
2,360
Q1
D1
J. Phys-Condens. Mat.
2
2,355
Epl-Europhys. Lett.
1
2,260
Q1
Materials
6
2,247
J. Appl. Phys.
1
2,210
Am. J. Hematol.
1
2,204
Q1
J. Mater. Sci.
3
2,163
Q1
Appl. Surf. Sci.
3
2,112
Q1
J. Am. Ceram. Soc.
1
2,107
Q1
D1
Solid State Ionics
1
2,046
IEEE Photonic. Tech. L.
1
2,038
J. Organomet. Chem.
1
2,000
J. Optics-UK
1
1,990
Cr. Chim.
1
1,920
J. Magn. Magn. Mater.
2
1,826
Eur. Phys. J PLUS
1
1,796
Ceram. Int.
2
1,789
Q1
Ionics
1
1,674
J. Sol-Gel. Sci. Techn.
1
1,660
Q1
Adv. Powder. Technol.
1
1,650
J. Electron. Mater.
1
1,635
Thin Solid Films
1
1,604
J. Non-Cryst. Solids
1
1,597
Q1
Philos. Trans. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci.
1
1,596
ACS Photonics
1
1,593
Q1
Appl. Phys. A-Mater.
1
1,545
Vacuum
1
1,530
Phys. Status Solidi A
1
1,469
Physica B
1
1,327
J. Brazil. Chem. Soc.
1
1,283
Nucl. Instrum. Meth. B
1
1,266
2D Mater.
6
1,262
Q1
D1
Crystals
1
1,120
Coatings
1
1,114
Recent Pat. Nanotechnology
1
1,081
Tribol. Int.
2
0,888
Q1
ChemSusChem
1
0,741
Q1
Acta Phys. Pol. A
1
0,714
B Mater. Sci.
1
0,584
ACS Appl. Mater. Interfaces
2
0,531
Q1
Acta Biomater.
1
0,474
Q1
D1
Sci. Rep.
11
0,387
Q1
D1
J. Ceram. Process. Res.
1
0,333
J. Ceram. Sci. Technol.
1
--
Part. Part. Syst. Charact.
1
--
Q1
Mater. Today
1
--
Q1
D1
*Ranking de la revista dentro de su(s) área(s) de investigación basado en el factor de impacto. Primer cuartil (Q1-25%) / Primer decil (D1-10%)

 

       

ICMM-2017 - Sor Juana Inés de la Cruz, 3, Cantoblanco, 28049 Madrid, España. Tel: +34 91 334 9000. info@icmm.csic.es