Publicaciones

Artículos Publicados en 2017

Documento sin título (a 18 de mayo de 2017)

 

Número total de artículos publicados en una revista específica ordenado por su factor de impacto, FI (Journal Citation Reports 2015).

No IF
2
IF<2
10
IF 2-5.9
70
IF 6-9.9
17
IF 10-20
8
IF>20
3
TOTAL
110
TOTAL Q1
84 (76%)
FI Medio
5,856
 
Revista
Artículos
Factor de Impacto
Cuartil*
Decil*
Chem. Rev.
1
37,369
Q1
D1
Nat. Nanotechnol.
2
35,267
Q1
D1
Nano Lett.
4
13,779
Q1
D1
Coordin. Chem. Rev.
1
12,994
Q1
D1
Angew. Chem. Int. Edit.
1
11,709
Q1
D1
Nat. Commun.
2
11,329
Q1
D1
2D Mater.
4
9,611
Q1
D1
P. Natl. Acad. Sci. Usa.
1
9,423
Q1
D1
Chem. Mater.
1
9,407
Q1
D1
Nano Res.
1
8,893
Q1
D1
Appl. Catal. B-Environ.
1
8,328
Q1
D1
J. Mater. Chem. A
1
8,262
Q1
D1
Nanoscale
2
7,760
Q1
D1
Phys. Rev. Lett.
3
7,645
Q1
D1
ACS Appl. Mater. Interfaces
1
7,145
Q1
Acs. Appl. Mater. Inter.
1
7,145
Q1
Carbon
1
6,198
Q1
D1
Astrophys. J.
2
5,909
Q1
J. Membrane. Sci.
1
5,557
Q1
D1
Astrophys. J. Lett.
1
5,487
Q1
Environ. Sci. Technol.
1
5,393
Q1
D1
Sci. Rep.
3
5,228
Q1
D1
Adv. Opt. Mater.
1
5,188
Q1
D1
Astron. Astrophys.
9
5,185
Q1
Acta Mater.
2
5,058
Q1
D1
J. Clean. Prod.
1
4,959
Q1
Inorg. Chem.
1
4,820
Q1
J. Phys. Chem. C
2
4,509
Q1
Phys. Chem. Chem. Phys.
1
4,449
Q1
Catal. Today.
1
4,312
Carbohyd. Polym.
1
4,219
Q1
D1
Dalton T.
1
4,177
Q1
Mater. Design.
1
3,997
Q1
Crystengcomm
1
3,849
Q1
D1
Phys. Rev. B
8
3,718
Q1
Nanotechnology
1
3,573
Q1
D1
Icarus
1
3,383
Micropor. Mesopor. Mat.
1
3,349
Q1
RSC Adv.
1
3,289
Q1
Appl. Surf. Sci.
1
3,150
Q1
Appl. Phys. Lett.
3
3,142
Q1
J. Alloy. Compd.
4
3,014
Q1
D1
Polymers
1
2,944
J. Eur. Ceram. Soc.
1
2,933
Q1
D1
J. Chem. Phys.
1
2,894
Q1
J. Phys. D Appl. Phys.
1
2,772
Q1
J. Chem. Technol. Biot.
1
2,738
Materials
2
2,728
Eur. J. Inorg. Chem.
1
2,686
Q1
Nanoscale Res. Lett.
1
2,584
J. Appl. Crystallogr.
1
2,570
Q1
D1
Adv. Powder. Technol.
1
2,478
Solid State Ionics
1
2,380
J. Magn. Magn. Mater.
1
2,357
J. Mater. Sci.
1
2,302
Q1
Tribol. Int.
1
2,259
Q1
J. Phys-Condens. Mat.
1
2,209
Diam. Relat. Mater.
1
2,125
Ionics
1
2,119
J. Appl. Phys.
1
2,101
Crystals
1
2,075
IEEE Photonic. Tech. L.
1
1,945
Recent Pat. Nanotechnology
1
1,576
Vacuum
1
1,558
Eur. Phys. J PLUS
1
1,521
Int. J. Prosthodont.
1
1,487
J. Sol-Gel. Sci. Techn.
1
1,473
Q1
Physica B
1
1,352
B Mater. Sci.
1
0,895
Prot. Met. Phys. Chem. Surf
1
0,609
J. Ceram. Process. Res.
1
0,320
Coatings
1
--
*Ranking de la revista dentro de su(s) área(s) de investigación basado en el factor de impacto. Primer cuartil (Q1-25%) / Primer decil (D1-10%)

 

       

ICMM-2017 - Sor Juana Inés de la Cruz, 3, Cantoblanco, 28049 Madrid, España. Tel: +34 91 334 9000. Fax: +34 91 372 0623. info@icmm.csic.es